RN259
RN255-FB
RN258
RN249-FB
RN256
RN260
RN262-FB
RN246-FB
RN251-FB
RN247-FB
RN257
RN261-FB
395386690_724176003070156_2871692307727566879_n

《鐵道情報》2021年桌曆

2021年桌曆來了!

從蒙古的大漠風情到中國大連的鹽田景觀,從茵茵綠草的阿爾卑斯山脈到錯綜複雜的里斯本老山城,本次收錄之外國鐵道,來自中國、日本、蒙古、紐西蘭、斯里蘭卡、美國、德國、波蘭、瑞士及葡萄牙。因為疫情而無法出國的時候,翻翻桌曆解解心底的渴!(當然還是希望明年能夠解禁啦)

2022桌曆2110051640_01
2022桌曆2110051640_02
2022桌曆2110051640_03
2022桌曆2110051640_04
2022桌曆2110051640_05
2022桌曆2110051640_06
2022桌曆2110051640_07
2022桌曆2110051640_08
2022桌曆2110051640_09
2022桌曆2110051640_10
2022桌曆2110051640_11
2022桌曆2110051640_12
2022桌曆2110051640_13
2022桌曆2110051640_14
2022桌曆2110051640_15
2022桌曆2110051640_16
2022桌曆2110051640_17
2022桌曆2110051640_18
2022桌曆2110051640_19
2022桌曆2110051640_20
2022桌曆2110051640_21
2022桌曆2110051640_22
2022桌曆2110051640_23
2022桌曆2110051640_24
2022桌曆2110051640_25
2022桌曆2110051640_26
2022桌曆2110051640_01 2022桌曆2110051640_02 2022桌曆2110051640_03 2022桌曆2110051640_04 2022桌曆2110051640_05 2022桌曆2110051640_06 2022桌曆2110051640_07 2022桌曆2110051640_08 2022桌曆2110051640_09 2022桌曆2110051640_10 2022桌曆2110051640_11 2022桌曆2110051640_12 2022桌曆2110051640_13 2022桌曆2110051640_14 2022桌曆2110051640_15 2022桌曆2110051640_16 2022桌曆2110051640_17 2022桌曆2110051640_18 2022桌曆2110051640_19 2022桌曆2110051640_20 2022桌曆2110051640_21 2022桌曆2110051640_22 2022桌曆2110051640_23 2022桌曆2110051640_24 2022桌曆2110051640_25 2022桌曆2110051640_26

Rail News 鐵道情報
2021 Calendar

發 行 所/春臨臺灣文化事業
總 編 輯/古庭維
執行編輯/林宜潔
攝 影/古庭維、吳睿哲、李春政、沈步俞、林宜潔、莊朝仁、陳威臣、陳映彤、陳穩立、陶宗沛
美術編輯/胡丞皓
規 格/21.3 x 14.5 公分
印 刷/美育印刷廠
國際商品條碼(EAN) / 0712971633568
通用商品代碼(UPC) / 712971633568
建議定價/ 200元